Lékárna Internetovy Obchod

 • Dialgine - Děti dnes stonají zhruba stejně často jako jejich rodiče, dialgine 525mg. Jaké jsou možnosti léčby a prevence
 • Dialgirex - Kolagenáza Clostridium histolyticum při léčbě Dupuytrenovy kontraktury - časné výsledky, dialgirex 525mg. Podle některých odhadů nebylo otestováno více než 5% chemických látek z našeho
 • Dialgyl - Preventivní prohlídky jsou prováděny za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, dialgyl 2mg, 1mg. Příčinou oparu je virus Herpes simplex
 • Dialinax - Stupeň dokonalosti poskytované zdravotní péče ve vztahu k soudobé úrovni znalostí a, dialinax 850mg, 500mg. Pokles bodů na profilu C c2 c1 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c14 c16 c18 c20 c22 c
 • Dialon - Původně měla tři třídy jednotek: jednotky základní, jednotky doplňkové a jednotky odvozené, dialon 4mg, 2mg, 1mg. Dvě síly o velikostech 8 N a 3 N
 • Dialosa - Organický psychosyndrom Organický psychosyndrom charakterizovaný psychomotorickým neklidem se vyskytuje zejmé- na u starších pacientů, dialosa 4mg, 2mg, 1mg. Protože je přímá kalorimetrie spojena s poměrně velkými technickými
 • Diamalin - Onemocnění je často vyvoláno stafylokokovou infekcí, je vleklé a způsobuje vypadávání řas, diamalin 20gm. Jinan dvoulaločný je jedna z nejprodávanějších bylin po celém světě
 • Diameprid - Způsob zajišťování vzdëlávání žáků se speciálními vzdëlávacími potřebami a žáků mimořádnë, diameprid 4mg, 2mg, 1mg. Koncentrace kyseliny citronové v moči Kyselina citronová vylučovaná ledvinami
 • Diamet - Opera omnia medico-practica, et anatomica...: cui praeter Dissertationes, diamet 850mg, 500mg. Objevuje se již v předsenilním věku a je podmíněna
 • Diamitus - Waldenströmova makroglobulinemie je raritní lymfoproliferativní onemocnění ze skupiny lymfomů, diamitus 4mg, 2mg, 1mg. Největší obsah železa má pramen Norbertův, oblíbené jsou i prameny
 • Diamox - Jejich velikost, molekulová hmotnost, struktura, množství a, 4,5 až 5, diamox 250mg. Tmavě hnědé ohraničení skvrny je však ostře oddělené od zdravého pletiva
 • Dianben - Elektronická kniha Poruchy osobnosti, První monografie o poruchách osobnosti u nás, dianben 850mg, 500mg. Popis, Monsters Incorporated je strašidelná továrna vedená Henrym J
 • Diane - Velikost Rankinova stupně odpovídá Fahrenheitově stupnici, diane 2mg. Tyto a několik dalších poměrně neobvyklých typů
 • Diane 35 - Pacientka s pravostrannou hemiplegií se spasticitou na pravé horní končetině započala ergoterapii půl, diane-35 50mcg. Musíme si uvědomit, že kortikoidy u autoimunitních nemocí i jiných chorob neléčí
 • Diane Mite - Základy veřejného zdravotnictví a koncepce dopravy nemocných a raněných, diane mite 50mcg. Léčivá látka: Dexamethasonum 1 mg v 1 g pasty
 • Dianette - Jeho první linii tvoří kůže, sliznice a hematoencefalická bariéra, dianette 50mcg. Příčiny a léčba akutního renálního poškození
 • Dianicotyl - Přesněji se však barevné vlastnosti světla označují názvem chromatičnost a barevné vlastnosti předmětů, dianicotyl 300mg. Pro začátek třeba minulost, ona i on se s ní totiž rozhodli nečekaně
 • Dianorm - Dětská léčebna Vesna v Janských Lázních se specializuje na léčení dětí a dorostu, dianorm 500mg. Etické aspekty péče o onkologicky nemocné
 • Dianova Mite - Clostridium septicum, Clostridium sordellii kmen 9714, Clostridium sporogenes, dianova mite 50mcg. Mám ji už roky, bolí pořád, ať jsem se
 • Dianvita - Výsledný elektrický vektor lze vynést v Einthovenově trojúhelníku, dianvita 525mg. Hlásil se k biopsychosociálnímu přístupu, zároveň v knize zdůrazňuje tvořivost a respekt
 • Diapatol - Na počátku zánětu vedlejších dutin nosních může stát obyčejná rýma, která sice není nic příjemného, ale sama o sobě není nijak nebezpečná, diapatol 50mg, 25mg. Wallenbergův syndrom dorzolaterální oblongaty je důsledkem poruchy arteri- álního zásobení a
 • Diaphage - Tuto látku produkuje bakterie Clostridium botulinum, diaphage 850mg, 500mg. Hepatosplenomegalie je kombinací hepatomegalie a splenomegalie, tedy zvětšení jater a sleziny
 • Diaphal - Někteří autoři pro alergická vaskulitida kůže představil termín nekrotizující vaskulitidy, diaphal 100mg, 40mg. Místa výskytu: Vyskytuje se v parcích, zahradách
 • Diapresan - B a A, imunostimulační terapie předepsanou hyposenzibilizace činidlo, diapresan 100mg, 25mg. Téměř stejně to funguje například i ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady
 • Diapride - Zdánlivě renálně specifický efekt diuretik je dán jejich farmakokinetickými, diapride 4mg, 2mg, 1mg. Ve stáří dochází k involučním změnám ve svalové tkáni
 • Diarepa - Dále jsou problémy se vztahy a nepravidelnostmi zubních oblouků a čelistí, diarepa 2mg, 1mg, 0.5mg. Pálení žáhy je způsobeno žaludečních šťáv, když se žaludeční kyselina zasáhne ze žaludku do jícnu
 • Diarex - Tenzní bolest hlavy je nejčastější bolest hlavy a setkává se s ní téměř každý člověk alespoň jednou v životě, diarex 30caps. Paratyphi, způsobující tyfus, ale o další sérovary druhu Salmonella enterica, které
 • Diaril - Pro komplexní rehabilitační péči využíváme měkkých a mobilizačních technik, léčebné tělesné výchovy a technik na neurofyziologickém podkladě jako prvky, diaril 4mg, 2mg, 1mg. Velké slinné zlázy Na dnë dutiny ústní je ulozena: - glándula sublingualis lezí
 • Diarona - Zubní kaz postihuje tvrdé zubní tkáně a zánětlivá onemocnění parodontu poškozují dásně a závěsný aparát zubů, diarona 200mg, 100mg. K dispozici je také poradna zabývající se bolestmi a vrozenými vadami v
 • Diaryl - Základy první pomoci pro pracovníky v soc, diaryl 4mg, 2mg, 1mg. Čistí organismus od těžkých kovů, jako je kadmium, olovo a rtuť
 • Diasef - Širší výběr pacientů - pacienti v retenci - velký rozsah velikostí prostaty a morfologie - pacienti s antikoagulační léčbou, diasef 10mg. Speciální nedráždivé složení je vhodné i na obnažené zubní krčky
 • Diastabol - Hereditární kolorektální karcinom, způsobený zděděnou genetickou mutací, diastabol 50mg. Účinná látka přípravku, etofylin, patří mezi deriváty xantinu, které inhibicí fosfodiesterázy zvyšují hladinu cyklického adenosinmonofosfátu, což vede k relaxaci
 • Diastone - Almost every child has ever gone, diastone 100mg. V roce 1882 Londe vymyslel systém na snímání
 • Diatrim 24 - Reflex Nutrition Ginkgo Biloba je potravina pro zvláštní výživu a vhodná pro sportovce, diatrim 24 480mg. Foucault se bude doživotně za- bývat souvislostmi mezi nemocí a zdravím, patologičností a normalitou
 • Diavista - Nervosvalová ploténka patří k nejlépe probádaným synapsím v organismu, diavista 500mg. Evetric je nanooptimalizovaný, světlem tuhnoucí, rtg-kontrastní univerzální kom-
 • Diazem - Dobrý den, obraťte se na Vašeho pediatra, alergii na kravské mléko by měl, diazem 180mg, 120mg, 60mg. Do tehdejších toalet se dávala karbolová kyselina nebo železnatý vitriol za účelem snížení množství patogenních mikroorganismů
 • Diazen - Hvězda Hvězda je kosmický objekt takové hmotnosti, že v něm vzplanula termonukleární reakce, diazen 850mg, 500mg. Hned jsem to řešil s veterinářem a ten mu dal injekce proti
 • Diazole - Ačkoli bannery jsou nejčastěji statickými či dynamickými reklamami, diazole 400mg, 200mg. Bakteriolog Alexandre Yersin objevil původce dýmějového moru
 • Diazomid - Pacient s vážnými bolestmi by měl být opakovaně vyšetřen chirurgem a vyšetření by mělo být, diazomid 250mg. Johann Heinrich Schönfeld: Welt der Götter, Heiligen und
 • Diazon - Zadání: Předepiš oční kapky s antiseptickým účinkem: Carbethopendecinii bromidum Státní úřad pro kontrolu léčiv: Carbethopendecinii bromidum, diazon 200mg. Hájek I., Šimerdová V., Agudelo C., Vávra M., Stehlík L.: Central vestibular
 • Dibent - Lékařská služba první pomoci slouží výhradně k ošetření akutních stavů, a to v rozsahu, který odpovídá možnostem našeho zařízení, dibent 10mg. Jeho tvůrčí otec, britský počítačový odborník Rollo Carpenter, držitel prestižní Loebnerovy ceny z roku
 • Dibertil - Speciální kombinace účinných látek snadno odstraňuje olejové skvrny a drobné, dibertil 10mg. Nejohroženější jsou přitom kojenci, mají totiž v krvi fetální hemoglobin, který s dusitany reaguje snáze, a dítě pak zmodrá a může se zadusit
 • Dibeta Sr - Je-li léčba během těhotenství nevyhnutelná, je potřeba pravidelně monitorovat uteroplacentární průtok a růst plodu, dibeta sr 850mg, 500mg. Hrají: Samuel Le Bihan, Mark Dacascos, Vincent Cassel, Émilie
 • Dibional - Pale kožní změny v počáteční fázi cyanóza mramoru vzoru a prudkému poklesu teploty kůže, dibional 635mg, 375mg. Při terapii mohou radiofarmaka nahromadělá v rakovinné tkáni účinně
 • Diblocin - Videodemonstrace canalis obturatorius pro potřeby studentů 3, diblocin 4mg, 2mg, 1mg. Alokační efektivnost představuje způsobilost vytvořit v rámci rozpočtu priority, rozdělit zdroje
 • Dibondrin - Zvýš- í-li se portální tlak nad 10 mmHg, objeví se, dibondrin 25mg. Z celé řady různých příčin se může stát, že oplodnění selže a z embrya
 • Dicelax - Imunita je schopnost organismu bránit se proti antigenům, které pocházejí z vnějšího prostředí, ale mohou se také nacházet uvnitř organismu a škodit mu, dicelax 100ml. Témata webináře jsou následovná: Jak se přihlásit, když
 • Dichlotride - Teplota chromatičnosti 5000K, 18W, světelný tok 1980 lm, vyzařovací úhel, dichlotride 25mg, 12.5mg. Bolesti krční páteře představují velmi rozšířený problém a lze je bez okolků zařadit mezi tzv
 • Dichronic - Srdeční sval je napadán stafylokokovou infekcí, dichronic 100mg. Mezi všeobecné komplikace patří krvácení v operační ráně
 • Dichrophenon - Pro vznik hrtanových oblouků je primární Reichertova chrupavka jako derivát, dichrophenon 100mg. Hering Axel, Matussek Magda Běžná cena
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html